Personvernerklæring

Hvem er vi?

Bedriftsnavn: MATFOTO SJO
Organisasjonsnummer: 932 158 930
Nettsted: matfotosjo.no
E-post: kontakt@matfotosjo.no

Innledning

Matfotosjo.no, hvorav eier MATFOTO SJO , er opptatt av å behandle personopplysninger på en trygg og tillitsskapende måte når du besøker og bruker vår nettside.

Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger du har rett til når opplysninger samles inn fra nettsiden vår, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

Hensikten er å informere deg om dine rettigheter, samt våre retningslinjer og prosedyrer for behandling av personopplysningene vi får fra deg gjennom din bruk av vår nettside.

Personvernerklæringen er underlagt norsk lov og kan oppdateres fra tid til annen, blant annet som følge av endringer i gjeldende personvernlovgivning eller endringer i tjenestene tilgjengelige på nettsidene. Vi vil varsle deg dersom dette krever nytt samtykke fra deg.

Vær vennlig å lese denne erklæringen nøye for å få en klar forståelse av hvordan vi samler inn, bruker, beskytter eller på annen måte behandler dine personopplysninger.

 

Samtykke

For å kunne benytte deg av innholdet tilgjengelig på vår nettside, er det nødvendig at du gir oss visse etterspurte personopplysninger. Dersom du ikke ønsker å gi oss slike nødvendige opplysninger, kan vi dessverre ikke gi deg tilgang til den forespurte tjenesten.

Ved å bruke nettsiden vår, bekrefter du at du har lest og forstått innholdet i denne Personvernerklæringen og samtykker til vår behandling av dine personopplysninger.

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan medføre at vi ikke lenger kan levere våre tjenester til deg.

Dersom barn under 16 år har gitt oss personopplysninger, vil vi slette opplysningene så snart vi blir oppmerksomme på forholdet. Foreldre eller foresatte kan kontakte oss.

 

Behandlingsansvarlig

matfotosjo.no er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med vår virksomhet etter gjeldende personopplysningslovgivning. Med behandlingsansvarlig mener vi den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger og hvilke hjelpemidler som skal brukes. Det er behandlingsansvarlig som har det overordnede ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger.

 

Hva er personopplysninger?

Med personopplysninger mener vi informasjon som kan knyttes til en fysisk person, for eksempel opplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Med behandling mener vi enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering.

 

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Ved å benytte deg av vår nettside, vil vi kunne behandle dine personopplysninger, inkludert, men ikke begrenset til:

 • E-postadresse
 • Informasjon om din bruk av våre nettsider, for eksempel din søkehistorikk og hvilke undersider som besøkes
 • Enhetstyper
 • IP-adresser
 • Mailsporing
 • Navn
 • Nettleserinnstillinger
 • Operativsystem
 • Telefonnummer
 • Trafikkdata

Slik blir informasjonen lagret:

Informasjonen samlet inn gjennom skjemaer på våre nettsider lagres i vårt CRM-system på wordpress.com. Informasjonen blir lagret til du selv ber om at de blir slettet, eller dersom de har vært inaktive i 2 år, med mindre annet følger av lov.

Informasjonen blir slettet ved forespørsel ved å kontakte oss.

 

Slik blir informasjonen samlet inn:

Vi behandler personopplysninger som du oppgir via skjemaer på våre nettsider.

Vi legger vekt på å behandle personopplysninger på en måte som gjør at du kan føle deg trygg på at opplysninger om deg blir behandlet konfidensielt.

Vi behandler personopplysninger som er nødvendige for at du kan benytte deg av våre tjenester og bruke vår nettside.

Vi vil behandle personopplysninger som vi får direkte fra deg eller på tekniske måter (for eksempel automatisk registrering via våre servere) for de formålene som er beskrevet under, og for å kunne tilby, overvåke og analysere bruken av nettsiden, samt gjennomføre vedlikehold og forbedringer.

Formålet med vår behandling av dine personopplysninger er å betjene din bruk av nettsiden på best mulig måte.

Når du oppgir personopplysninger for å få tilgang til våre tjenester og nettsider, vil vi behandle dine personopplysninger for å:

 • Gi tilgang til våre produkter og tjenester
 • Sende ut relevant informasjon
 • Håndtere kundeservice

Vi vil ikke bruke personopplysningene til andre formål enn det angitte, med mindre det foreligger uttrykkelig samtykke fra deg om bruk til andre formål.

 

Utlevering av informasjon til tredjepart

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter.

Dersom det likevel skulle skje utlevering av personopplysninger til organisasjoner som utfører tjenester på vegne av oss, vil vi kreve at tjenesteleverandørene kun bruker slike personopplysninger til det formålet å yte slike tjenester til oss, og vi vil innhente de garantier som vurderes som nødvendige for å beskytte dine personopplysninger.

Sist oppdatert: 16.05.2023